Bestyrelse

 

Bestyrelsens sammensætning og ansvarsområder

Formand og sekretær: Anne Rosengaard Jørgensen 
Ved Stampedammen 31
2970 Hørsholm
T: 4586 8609
anne.knud@post.tele.dk

Næstformand, workshopudvalg og visionsgruppe: Birte Mathisen
Parcelvej 104B
2830 Virum
T: 3543 5575
birte.mathisen@mail.dk

Kasserer: Inger Tribler
Frederik VII vej 14
3450 Allerød
T: 4828 0416
it@daempestuen.dk

Optagelsesudvalg: Christa Julin
Rønne Allé 11
Hareskoven, 3500 Værløse
T: 4498 1438
christa@christajulin.dk

Optagelsesudvalg og workshopudvalg: Finn Dam Rasmussen
Haredalen 4
3220 Tisvildeleje
M: 2936 6854
finn@finnkeramik.dk

Hjemmeside og kommunikation: Stig Pedersen
Vigvejen 10
Vellerup
4050 Skibby
T: 3880 0106
M: 50817794
stig.vellerup@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og visionsgruppe: Nana Andersen
Hovedgaden78
4050 Skibby
M: 30962090
nan.artworks@gmail.com