Information

Her finder du en række relevante oplysninger om foreningens virke.

______________________________________________________________

OPTAGELSE

Til nye, der søger om optagelse i Nordsjællandske Keramikere.
Du skal aflevere 3-5 repræsentative værker til et bedømmelsesudvalg bestående af 4 medlemmer valgt fra foreningens midte. Se desuden foreningens vedtægter.

Næste optagelsesrunde
Senest den 1. april 2019. Kontakt Christa for nærmere aftaler.

Optagelsesudvalg: Christa Julin
T: 4498 1438
christa@christajulin.dk

________________________________________________________

GENERALFORSAMLING 2018 – Er afviklet!

Vores næste ordinære generalforsamling er fastlagt til onsdag d. 23. maj 2018 hos:

Hannah Koppel
Strandvejen 638
2930 Klampenborg

Vi starter på sædvanlig vis med fælles spisning kl. 18-19 – tilmelding til spisning nødvendig til Christa Julin på tlf.: 4498 1438  eller 2572 3538.

Derefter generalforsamling fra kl. 19-21.

Husk STOL og kaffe.

Se desuden foreningens vedtægter!

________________________________________________________

HJEMMESIDEN

Vi forsøger at opdatere vores hjemmeside løbende. Bliver du opmærksom på fejl bedes du henvende dig til Stig Pedersen , så vil jeg forsøge at gøre noget ved det snares mulig.

Som medlem er det muligt at få udskiftet dine billeder. Bemærk at alle billeder skal være kvadratiske! Henvendelse samme sted.

Som nyt medlem har du mulighed for at komme med på hjemmesiden.
Der vil stå:
Navn, adresse, telefon, email og evt. hjemmeside. Desuden har du mulighed for 2 billeder. Bemærk at alle billeder skal være kvadratiske!

______________________________________________________________

MEDLEMSDATA

Ændringer af medlemmernes adresse, telefonnummer osv. bedes både rettet til foreningens kasserer Inger Tribler samt til webmaster Stig Pedersen.

______________________________________________________________

WORKSHOPS

Som medlem af Nordsjællandske Keramikere kan du deltage i den eller de workshops, som foreningen afholder om keramiske emner. Tid, sted, emne, pris og tilmeldingsprocedure meddeles her på siden og med direkte mail til medlemmerne.

Workshop 2018

Der er endnu ikke planlagt workshops i 2018.

______________________________________________________________

STUDIEKREDS

Bestyrelsen for Nordsjællandske Keramikere har i 2015 taget initiativ til at starte en studiekreds for medlemmerne af foreningen. Temaet er arbejdet med keramisk glasur. Det handler om at medlemmerne udveksler egne metoder og erfaringer vedr. arbejdet med at fremstile keramiske glasurer bredt set.

Det indledende møde blev afholdt mandag den 14. september i Lyngby. Finn Dam Rasmussen havde forberedt et oplæg om, hvordan han selv arbejder systematisk med glasurudvikling. De fremmødte besluttede at fortsætte studiekredsen.

Andet møde blev afholdt søndag den 17. januar 2016. Finn fulgte op på hans indlæg fra første møde og Ulf Hernø og Stig Pedersen fortalte om deres arbejde med aske som glasurdannende element.

Tredie møde blev afholdt søndag den 3. april 2016. Niels Huang satte gang i drøftelser om indfarvning af ler. Desuden blev det til lidt om sinterbegitninger. Inger afsluttede med foto og indtryk fra Japan.

Fjerde møde er nu afviklet. Indholdet var tørre glasurer og saltglasering. Nogle medlemmer har opfordret til at studiekredsens indhold bredes ud, så den ikke udelukkende handler om glasur, men om praksiserfaringer generelt set i det keramiske univers. Det har bestyrelsen taget til sig.

Endnu et møde i studiekredsen er nu afviklet. Vi talte om forskellige måder at arbejde med gipsforme til ler. Dette tema fortsætter ind i næste møde og måske også det efterfølgende.

Fint møde hos Finn, se Meretes beskrivelse og billedcolage som er udsendt til medlemmerne.

Vi har drøftet foreningens fremtidige udstillingskoncepter hos Inger og Bjarne den 14. januar 2018.

Næste møde i studiekredsen

Der er endnu ikke aftalt nyt møde i studiekredsen. Vi vender tilbage når aftaler falder på plads.

______________________________________________________________